ROBUR BALTIC jest
częścią ROBUR

Będąc niezależnym partnerem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie technicznych usług dla elektrowni wiatrowych, niezależnych od producenta, firma ROBUR Baltic, stanowi część ROBUR, grupy 23 przedsiębiorstw partnerskich, zorientowanych na długoterminowy rozwój.

Grupa, posiadająca prawie 2.500 pracowników, w roku 2019 osiągnęła obroty rzędu 200 Mio. euro i tym samym należy do 10 najlepszych dostawców usług przemysłowych w Niemczech.

Odtwórz wideo

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Wartości i założenia naszego wspólnego działania

ROBUR 4×4, dzięki wartościom, manifestowi partnerów, zasadom działania i wytycznym dotyczącym świadczenia usług, tworzą nasz system wartości i definiują założenia dla naszego wspólnego działania, aby wszystkie przedsiębiorstwa należące do grupy oraz wszyscy pracownicy tak samo rozumieli i realizowali ROBUR.

Działamy jako przedsiębiorstwo

Każdy członek grupy, każdy pracownik i pracownica przyczynia się swoimi decyzjami i działaniem do osiągania celów poszczególnych przedsiębiorstw, do rozwoju grupy jako całości, do zadowolenia i bezpieczeństwa naszych współpracowników, a tym samym do sukcesu naszych klientów.

Działamy na zasadzie partnerstwa, jesteśmy ciekawi i tworzymy przyszłość

Razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Szanujemy, słuchamy i wspieramy siebie nawzajem, cenimy opinię i doświadczenie każdego z kolegów, na wszystkich poziomach. Stale szukamy nowych, innowacyjnych i wydajnych rozwiązań oraz zachęcamy współpracowników do szukania nowych dróg i stosowania nowych rozwiązań. Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy zadowoleni są nasi klienci. Podczas poszukiwania nowych pomysłów i dalszego rozwoju, nasza perspektywa nie kończy się na granicy przedsiębiorstwa. Intensywna współpraca z naszymi partnerami biznesowymi i dostawcami wzdłuż całego naszego łańcucha wartości jest podstawą naszego sukcesu.

Dostarczamy jakość

Jesteśmy specjalistami, doradzamy naszym klientom na zasadzie partnerstwa, jesteśmy certyfikowani i dzięki naszym wynikom dbamy o stały rozwój naszych klientów.

Oferujemy bezpieczeństwo i możliwość rozwoju

Odnosimy sukcesy dzięki naszym pracownikom. Dajemy im możliwość dalszego kształcenia, wymagamy własnej inicjatywy i oferujemy wsparcie. Dzięki prawidłowym materiałom do pracy i odpowiedniej organizacji pracy tworzymy bezpieczne środowisko pracy, a tym samym zapewniamy przyszłość każdego z pracowników.

ROBUR – wspólnie odnosimy sukcesy!

Rozwój osobisty

Suwerenność, wydajność i sukces poszczególnych przedsiębiorstw stanowi podstawę grupy. Jako przedsiębiorstwo stale sprawdzamy status quo, aktywnie rozwijamy nowe strategie dla naszej spółki, naszej jednostki biznesowej i grupy jako całości. Sukces grupy i naszej jednostki biznesowej stawiamy ponad własną suwerenność i strategię. Dzięki temu wykraczamy poza własny rozwój.

Wspólny rozwój i integracja

Skupiamy się na współpracy, jesteśmy pragmatyczni i ukierunkowani na poszukiwanie rozwiązań. Przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani, pełni szacunku i uznania w kontaktach i we wzajemnych relacjach. Wspólne założenia stanowią podstawę naszych decyzji i regulują współpracę. Możliwe jest kwestionowanie założeń, ich łamanie może nawet umożliwiać osiągnięcie sukcesu – taką decyzję jednak podejmujemy wspólnie, z uwzględnieniem interesów jednostki biznesowej i grupy, wraz z partnerami zarządzającymi. Ponieważ razem możemy się rozwijać.

Celem jest zdobycie pozycji lidera

Uczymy się od siebie nawzajem i od bliskich nam partnerów; uczymy się od naszych klientów i współpracowników, a także od naszych dostawców. Stale się rozwijamy, ponieważ uważnie słuchamy, sprawdzamy nasze produkty i usługi oraz na bieżąco dokonujemy ich optymalizacji; pozwalamy na to, aby życzenia klientów wpływały na nasze rozwiązania. Jesteśmy cenionym, długoterminowym partnerem naszych klientów, a tym samym liderem w naszym obszarze działania.

Dalszy rozwój całej grupy

Naszą wspólną wizją jest dalszy rozwój ROBUR, wraz ze wszystkimi partnerami, zaś celem zdobycie pozycji dostawcy usług przemysłowych, wiodącego pod względem jakości i innowacyjności. Cel ten określa nasze postępowanie i stanowi wizję dla naszych decyzji. Naszym hasłem jest zachęta do rozwoju wewnętrznego i jest ono siłą napędową dla dalszego rozwoju grupy poprzez integrację nowych partnerów. Partnerów, którzy ulepszają portfolio usług dla naszych klientów i są inspiracją dla własnej optymalizacji. W ten sposób wszyscy możemy się rozwijać.

Udział, szacunek, zaufanie, przejrzystość: zasady działania ROBUR

Wszyscy angażujemy się dla naszych współpracowników i wspieramy wydajność. Dajemy przy tym wiarygodną orientację i skupiamy się nie na krótkoterminowych wynikach ekonomicznych, ale łączymy je z długoterminowymi celami i wizjami.

Wszyscy postępujemy fair i z najwyższym szacunkiem. Jesteśmy zdecydowani, uczciwi i nieprzerwanie udzielamy informacji zwrotnych. Aktywnie słuchamy i komunikujemy się ze sobą nawzajem z szacunkiem. Tworzymy konstruktywną kulturę konfliktu, która opiera się na kulturze błędu i uczenia się.

Wspieramy tworzenie sieci współpracy ponad granicami organizacji. W ten sposób wspieramy wpływ jednostki nie tylko na własne przedsiębiorstwo. Naszą podstawową zasadą jest: Liczy się wpływ, nie pozycja. Pozycje bez wpływu hamują sukces.

Rozważamy wszystkie istotne racjonalne i intuicyjne informacje i uzasadniamy je w sposób identyfikowalny. Dzięki temu zwiększamy jakość decyzji i wspieramy ich akceptację.

Jesteśmy zorientowani na klienta

Stawiamy potrzeby naszych klientów i partnerów w centrum naszego działania.
Stale szukamy możliwości doskonalenia i nowych rozwiązań.
Tworzymy wartości poprzez jakość naszej pracy.

Działamy w bezpieczny sposób i z wizją długoterminowego sukcesu.

Bezpieczeństwo naszych współpracowników, wraz z bezpieczeństwem instalacji naszych klientów, stawiamy w centrum naszej pracy.
Widzimy nie tylko krótkoterminowy sukces projektu. Chcemy długoterminowo współpracować z naszymi klientami w sposób skuteczny i pełen zaufania oraz w oparciu o partnerstwo.
Kreatywność, energia i doświadczenie naszych współpracowników stanowią podstawę naszego sukcesu.

Działamy w sposób etyczny i na zasadach odpowiedzialności społecznej.

Postępujemy zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej oraz z uwzględnieniem międzynarodowych konwencji i standardów.
Nasi klienci, pracownicy i partnerzy postępują lojalnie i fair.
Zobowiązujemy się do odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko.

Działamy z pasją i jesteśmy zorientowani na przyszłość

Znamy się na szerokim spektrum technologii przemysłowych i możemy oferować klientom najlepszą jakość, korzystną zarówno pod względem ceny, jak i czasu.
Nasza pasja do innowacji technologicznych i konsekwentnie zrównoważona praca ma uzasadnienie: Jesteśmy ciekawi przyszłości i chcemy ją aktywnie tworzyć.

ROBUR Service App

ROBUR is now also available on your iOS or Android tablet unifying information and service at your fingertips.