Oświadczenie o prywatności

Dane osobowe

Pozyskujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dobrowolnie udostępnione dane osobowe w celu świadczenia użytkownikowi usług kontaktu i promocji. Dostawca niniejszej strony internetowej rejestruje także adres IP użytkownika do celów technicznych. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do spełnienia swojego celu. Okres przechowywania jest także zależny od przepisów prawa podatkowego i handlowego. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z bezpłatnego wglądu w swoje dane osobowe, informacje o ich pochodzeniu i celu ich przetwarzania oraz cofnąć zgodę na przyszłe wykorzystywanie jego danych osobowych. Użytkownik ma także prawo od korekty, sprzeciwu wobec przetwarzania i usunięcia swoich danych. Prawo to nie obejmuje danych przechowywanych w celu spełnienia wymogów prawnych lub umożliwienia prawidłowego prowadzenia działalności. Dane przechowywane są w zabezpieczonym pliku w celach kontrolnych, umożliwiając zablokowanie do nich dostępu w dowolnym momencie. Na wniosek użytkownika możemy przekazać jego dane innemu podmiotowi.

W niektórych przypadkach możemy na żądanie władz ujawnić dane osobowe w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania karnego, uniknięcia zagrożenia, spełnienia obowiązków ustawowych organów ochrony konstytucji lub Militärischer Abschirmdienst oraz egzekwowania praw własności intelektualnej.

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi organowi nadzorczemu lub innemu właściwemu organowi pod warunkiem, że sprzeciw jest odpowiednio umotywowany.

W razie pytań, wniosków o udzielenie informacji, zapytań, reklamacji lub komentarzy dotyczących naszej polityki ochrony danych

prosimy o kontakt z administratorem danych:

ROBUR Baltic Sp.z.o.o

ul. Długa 50
80-209 Tuchom
Polska

+48 586 803 300

datenschutz@robur-group.com

lub bezpośrednio z naszym urzędnikiem ds. ochrony danych:

ROBUR Industry Service Group GmbH, C/o René Rautenberg

Akademiestraße 7
80799 Monachium
Niemcy

datenschutz@robur-group.com

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu rozpoznania, czy dany użytkownik odwiedził wielokrotnie naszą stronę internetową. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na dysku komputera przez przeglądarkę internetową. Przy ponownej wizycie na stronie pliki cookie dostarczają informacji pozwalających na automatyczną identyfikację użytkownika. Pozyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do ulepszania naszych usług i ułatwiania korzystania z naszej strony.

Możliwe jest zablokowanie zapisywania plików cookie na dysku twardym, zaznaczając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że zaznaczenie tej opcji może ograniczyć funkcjonowanie naszych usług.

Ustawienia-cookies

Matomo

Google Maps, reCAPTCHA

Wykorzystujemy usługi Google Maps i reCAPTCHA należące do Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House, Barrow Street 4, Dublin, Irlandia w celu wyświetlania informacji geograficznych i zapobiegania automatycznego wypełniania formularzy przez maszyny (roboty). Podczas korzystania z tych usług informacje użytkownika o jego sposobie korzystania z Internetu są pozyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane przez Google. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Google znajduje się w polityce prywatności Google. Jeśli użytkownik nie zgadza się na wykonywanie kodu JavaScript, musi wyłączyć jego obsługę w przeglądarce. W takim przypadku korzystanie z „Google Maps” będzie całkowicie lub częściowo niemożliwe oraz nie będzie możliwe wypełnianie formularzy.

Odnośniki do innych stron

Możemy umieszczać odnośniki do innych stron internetowych w celu zapewnienia użytkownikowi łatwego dostępu do dodatkowych informacji. Za ochronę danych na takich stronach odpowiadają ich poszczególni dostawcy. Strony te zawierają informacje o obowiązujących na nich zasadach ochrony danych.

Kontakt i aplikacje

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy na naszej stronie, będziemy przechowywać jego adres e-mail, nazwisko i, jeśli podano, numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby korespondencji z użytkownikiem i nie będą udostępniane poza firmą ROBUR.

Aplikacja użytkownika jest przetwarzana przez Robur Shared Services GmbH przy wsparciu GermanPersonnel e-search GmbH. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdują się tutaj.
W imieniu użytkownika poinformujemy o jego aplikacji inne spółki grupy w zależności od przedstawionych w niej kwalifikacji. Użytkownik może wnieść sprzeciw przed wykorzystaniem jego danych w formularzu kontaktowym lub aplikacji oraz zażądać później usunięcia swoich danych, jeśli będzie to konieczne.

Version 2020.1